Back to Home Back to Home
  Find out about the OAA here. Learn about the OAA Board and Chairs. Find out about the OAA Committees here. Catch the latest OAA news and events! Learn about other resources on Okinawans here.


Find out about the OAA Board of Directors.
Find out about the OAA Board Officers.
Find out about the OAA committee chairs.

 

 

2013 Club and Committee Chairpersons

Activities Committee (Seisonen-Bu) Gen Kinjo
Computer Class Joan Oshiro
Cultural Committee (Bunka-Bu) Noriko Cuaron
History Committee Yukikazu Nagashima
Kajimaya Senior Citizens Club Yoneko Nakamura
Karaoke Club Setsuko Fujimoto and Shoji Numata
Library Committee/Museum Development Junko Kawate
Martial Arts Committee Eihachi Ota
Membership Committee Yuko Yamauchi
Performing Arts Committee (Geino-Bu) Yoshimichi David Shinjo
Public Relations Committee Joseph Kamiya
Scholarship Committee Noriko Chung
Uchinaaguchi Class Chogi Higa
Women's Association (Fujin-Bu) Mieko Shima
Young Okinawans of Southern California TBA

2009 Chairpersons
2007 Chairpersons
2005 Chairpersons
2004 Chairpersons

2003 Chairpersons

 


About Us | Board | Committees | News and Events | Resources

Web design by Buddhahead Productions
Hosted by www.janet.org